Accountmanagers passend onderwijs staan dicht bij de samenwerkingsverbanden

Zijn scholen op 1 augustus klaar voor de invoering van passend onderwijs? Ingrado Magazine sprak drie accountmanagers die vanuit het ministerie van OCW de samenwerkingsverbanden passend onderwijs bij de organisatie ondersteunen. Zij zijn optimistisch. De overgang naar de nieuwe situatie zal in de meeste regio’s soepel verlopen, verwachten Maartje Plattel, Hester de la Parra en Harm Scheepstra.

‘De verantwoordelijkheid om te regelen dat alle kinderen terechtkomen op een school die bij ze past, wordt met de Wet passend onderwijs neergelegd bij regionale samenwerkingsverbanden. Een samenwerkingsverband heeft een grote vrijheid om invulling te geven aan de wet. Maar er zijn wel vragen: wat zijn precies de kaders, waar vind ik kengetallen, zijn er regio’s waar goede voorbeelden zijn ontwikkeld, enzovoort. Die vragen beantwoorden, regelingen toelichten, dat is ons werk’, vertelt Maartje Plattel, een van de zeventien accountmanagers passend onderwijs van het ministerie van OCW. ‘Je bent ook een ingang bij het ministerie’, vult collega Hester de la Parra aan. ‘Als zich een probleem voordoet in een bepaalde regio, als er iets mist in de regelgeving, dan kun je dat meenemen en bespreken.  Zo kunnen de samenwerkingsverbanden het beleid beïnvloeden.’ Toen het wetsvoorstel nog in de maak was, moesten de ambtenaren vooral ‘tomaten en eieren opvangen’, zoals Harm Scheepstra het noemt. ‘Want het begon met bezuinigen. Dat zorgde voor veel onrust. Die bezuinigingen zijn nu gelukkig van de baan. Dat maakt het makkelijker om in het veld te vertellen wat de bedoeling is van passend onderwijs.’

Lees meer in Ingrado, juni/juli 2014