Ambities in opvoeding en onderwijs

Geplaatst op 5 april 2013

Micha de Winter in lunteren x2_112bba64Ambities verbinden. Onder die titel organiseerde School aan Zet de laatste week van maart een driedaagse studieconferentie voor het primair onderwijs. Ruim duizend schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten, bestuurders, onderwijsbegeleiders en andere betrokkenen verdiepten zich in de thema’s van het programma School aan Zet en lieten zich inspireren door experts en door elkaar.

De driedaagse conferentie ‘Ambities verbinden’ wordt op maandag 25 maart geopend door Fabiènne Hendricks, de programmamanager van School aan Zet. Er zijn nu 3000 scholen en besturen bezig met een van de thema’s waarop School aan Zet de focus legt: Opbrengstgericht werken, HRM/Lerende Cultuur, Basisvaardigheden Taal, Lezen en Rekenen, Omgaan met Verschillen, Wetenschap & Techniek en Hoogbegaafdheid & Excellentie. Fabiènne Hendricks: “Scholen maken werk van de ambities. Laten we vandaag ervaringen en kennis delen en vooral veel inspiratie opdoen.”

Begin bij de opvoeding
In de plenaire lezing Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding legt professor Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek bij de Universiteit Utrecht verband tussen de doelen van onderwijs en opvoeding en de samenleving. “Het onderwijs heeft een individueel belang voor het kind, dat kennis en competenties verwerft, en een algemeen belang. Hoe we met elkaar omgaan als collega’s, met kinderen en met ouders is van overstijgend belang.” Volgens Micha de Winter zijn de ambities van de opvoeding versmald tot individueel gedrag van kinderen en tot problemen. “Het gaat de laatste tien jaar om vroegsignaleren en bijhouden van psychologische gegevens. We moeten erover nadenken wat we willen bereiken met kinderen.” Wat we willen bereiken is dat kinderen positieve idealen meekrijgen. Ouderbetrokkenheid en een ‘sociaal rijke omgeving’ zijn daarvoor belangrijk. “Idealen spelen een enorme rol in de ontwikkeling van kinderen. Er zijn permanent dingen gaande in de wereld waarbij idealen een rol spelen. Tussen de manier waarop we kinderen opvoeden en de democratische rechtsstaat is verband. Een democratische rechtsstaat is niet vanzelfsprekend. Allerlei bewegingen leiden tot fundamentalisme, radicalisering, polarisering. Een van de weinige instrumenten die we hebben om de democratische manier van samenleven te waarborgen is de opvoeding en het onderwijs. Op school leren we kinderen dat de overeenkomsten tussen mensen groter zijn dan de verschillen en zo cultiveren we medemenselijkheid en empathie.”

Lees het verslag op de website van School aan Zet