Beroepsonderwijs is toe aan vernieuwing

Om het hoofd te bieden aan de vragen van de samenleving op het gebied van innovatie en human capital, moet de inrichting van het beroepsonderwijs veranderen. Meer publiek-private samenwerking, meer aansluiten op de ontwikkelingen in de regio, een andere bestuurlijke regeling. Het recent opgerichte Forum Beroepsonderwijs heeft als doel het debat hierover aan te zwengelen. Een gesprek met voorzitter Jeroen van der Veer, oud-CEO van Shell en voorzitter van de Raad van Toezicht van Platform Bèta Techniek.

Het beroepsonderwijs is belangrijk voor de economie van Nederland. Verreweg de grootste groep jongeren volgt een mbo- of een hbo-opleiding, de grootste groep bedrijven heeft er direct belang bij en het is ook de meest innovatieve sector van het onderwijs. Er is veel dynamiek, zoals in de samenwerking tussen overheid, onderwijs, bedrijven en kennisinstellingen, bijvoorbeeld in de Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centres of Expertises. In de regio’s ontstaan inspirerende vormen van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Lees meer