Bestuursakkoord in het primair onderwijs

Digitalisering van het onderwijs, duurzame onderwijsverbetering, professionalisering van de schoolteams, en doorgaande ontwikkelingslijnen. Over deze onderwerpen sloot de Po-Raad afgelopen najaar een akkoord met het Ministerie van OCW. In podium Extra interviews met Po-Raad-voorzitter Rinda den Besten, staatssecretaris Sander Dekker, CvB-voorzitter van de Haagse Hogeschool Leonard Geluk en heel veel schoolleiders, bestuurders en belanghebbenden.

podium Extra Bestuursakkoord Primair Onderwijs

Eindredactie: Susan de Boer