De praktijk van de pabo verbinden met het beleid

Praktijkvoorbeeld van opleiden in de school. Pabo Windesheim en de Almeerse Scholengroep ASG werken samen aan het verbeteren van de opleidingen van aankomende leerkrachten. Een belangrijke succesfactor is de ‘comaker’: een onderzoeksopdracht waaraan studenten van verschillende leerjaren deelnemen.

Lees het hele artikel: De praktijkvan de pabo verbinden met het beleid.