De professionele dialoog

Besturen moeten zich, gegeven de beleidsruimte die zij hebben, meer en anders verantwoorden over de kwaliteit en de prestaties van hun scholen. Dit stelt eisen aan de relatie tussen de bestuurders en hun schoolleiders: ze zijn op elkaar aangewezen en wederzijds afhankelijk. In Meso Magazine, februari 2013Een goed ontwikkelde professionele werkrelatie is daarom belangrijk. KPC Groep ontwikkelde een instrument ten behoeve van de ‘professionele dialoog’ en deed
er onderzoek naar. Voor het hele artikel: [wpdm_file id=27]