De school als lerende organisatie

De school is een plek om te leren. Dat geldt voor de leerlingen, maar ook voor de leraren en de schoolleiding. Wanneer iedereen in de school zich inspant zichzelf te ontwikkelen en samen te leren, ontstaat een lerende organisatie. School aan Zet stimuleert scholen in deze ontwikkeling.

“De functies van onderwijs zijn: talenten ontwikkelen van alle bevolkingsgroepen, het verdienvermogen van de samenleving vergroten en burgerschapsvorming tot stand brengen. Op deze drie terreinen is innovatie nodig om Nederland een goede positie in de wereld te laten behouden”, zegt prof. dr. Peter van Lieshout. Van Lieshout is hoogleraar Maatschappijwetenschappen en oud-lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het rapport ‘Naar een lerende economie: Investeren in het verdienvermogen van Nederland’ (2013) kwam mede onder zijn verantwoordelijkheid tot stand.

Lees het hele artikel De school als lerende organisatie op de website van Platform Beta Techniek.