De schoolleider houdt alle ballen inde lucht

School- en jaarplannen schrijven, de onderwijsinspecteur te woord staan, vervanging regelen.
Roosters maken, ouders spreken, leraren coachen. Begrotingen maken, zorgen voor goede ictfaciliteiten, keuzes maken in het curriculum. Overleggen met de gemeente, samenwerken met
het schoolbestuur, zorg- en kinderopvangpartners. En soms ook een verbouwing begeleiden of
de pers informeren. Een schoolleider kan maar beter een veelzijdig persoon zijn.

Erkenning en waardering voor (adjunct-)directeuren blijft achter, vindt de AVS. Daarom zijn acties door en voor schoolleiders noodzakelijk. Uit een recente peiling van de AVS en uit andere onderzoeken blijkt dat er een schoolleiderstekort dreigt in het primair onderwijs. De gemiddelde leeftijd van de schoolleider is 55+ en aanwas is er nauwelijks. Een goede salariëring kan helpen
de belangstelling voor en aantrekkelijkheid van het schoolleiderschap te vergroten. In de huidige cao-afspraken voor het primair onderwijs is niet voor alle functies één lijn getrokken in beloning.
AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het kan niet zo zijn dat een leidinggevende minder verdient dan een leerkracht, terwijl zijn verantwoordelijkheid veel groter is.” (zie factsheet met salarisvergelijking leidinggevenden en leraren primair onderwijs op www.avs.nl/factsheetsalarisvergelijking)
Ook is niet altijd helder welke taakomschrijving hoort bij het begrip ‘schoolleider’.

De leaflet schoolleider geeft een beeld!

leaflet_schoolleider