De informatie op deze website is zo zorgvuldig mogelijk weergegeven. Susan de Boer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie, noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of als gevolg van technische problemen met de website.

Ook wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of externe websites die verwijzen naar www.susandeboer.nl. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven: het geven van een reactie of het aanmelden voor de nieuwsbrief.