Duurzame schoolontwikkeling

Teams steken veel tijd en energie in onderwijsvernieuwingen en toch beklijven de veranderingen vaak niet. Als na twee of drie jaar blijkt dat de ingezette onderwijsverbetering niet meer functioneert, is veel tijd, geld en moeite verloren gegaan. Toch wil elke school schoolsucces voor alle leerlingen, en speelt bij schoolleiders en -bestuurders voortdurend de vraag: hoe bewerkstelligen we dat?

Dit boek zet schoolleiders aan tot nadenken over het waarom en de identiteit van de organisatie met het oog op duurzame schoolontwikkeling: een collectieve ambitie met zicht op resultaat vanaf de start.

Dit boek is een uitgave van Expertis Onderwijsadviseurs. Mijn bijdrage: redactie en herschrijven.

Meer informatie op de website van Expertis Onderwijsadviseurs