Excellente docenten met breed netwerk

Docenten met een academische opleiding verhogen de kwaliteit van het onderwijs. Ze kijken verder dan de schoolmuren en stimuleren hun leerlingen en collega’s om een onderzoekende houding te ontwikkelen. Met het programma Eerst De Klas krijgen universitair afgestudeerden de kans om een eerstegraads lesbevoegdheid te halen en tegelijkertijd leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen in het bedrijfsleven. Vanuit de achterliggende gedachte dat goed leraarschap goed leiderschap is en andersom.

“Voor de kwaliteit van het onderwijs is het nodig dat er in de school een balans is tussen universitair en hbo-opgeleide leraren”, zegt Eugene Bernard, bestuursvoorzitter van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in Brabant. “Academici zijn opgeleid tot onderzoeker en kijken daardoor anders naar het vak. Ze zijn meer gericht op kennis creëren, terwijl hbo-opgeleiden gericht zijn op kennis toepassen. Beide typen heb je nodig in een goede school.”

Breed netwerk
Die balans is er nog wel in de scholen van Ons Middelbaar Onderwijs, maar Bernard maakt zich zorgen over de toekomst. “De meerderheid van de universitair opgeleide docenten is 55-plus. Als zij met pensioen gaan, ontstaat er een probleem. Op dit moment zie ik te weinig uitstroom vanuit de universitaire lerarenopleidingen om het toekomstige tekort op te vangen.” Dat komt mede doordat de universitaire route niet aantrekkelijk is voor vwo-leerlingen die al zeker weten dat ze leraar willen worden, vermoedt Bernard. “Een hbo-opleiding tot eerstegraads leraar neemt vier jaar in beslag. Aan de universiteit ben je minstens een jaar meer kwijt. De universitaire lerarenopleidingen zouden zich daarop moeten bezinnen.” Het programma Eerst De Klas ziet Bernard daarom als een welkome aanvulling op de bestaande opleidingstrajecten. Eerst De Klas is een tweejarig traject voor ambitieuze academici die recentelijk hun universitaire studie met hoge cijfers hebben afgerond. Naast hun baan in het onderwijs krijgen zij een leiderschapsprogramma aangeboden in het bedrijfsleven, bestaande uit onder meer masterclasses en het uitvoeren van een project bij een organisatie, en volgen zij een maatwerkopleiding tot eerstegraads leraar. Het programma is in 2009 gestart als gezamenlijk initiatief van onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid met als doel om de beste academici een bijdrage te laten leveren aan het voortgezet onderwijs. Het grote voordeel van Eerst De klas is, dat deze docenten over een breed netwerk beschikken en daarmee perspectieven openen voor hun leerlingen. Bernard: “Het verrijkt de school. Samenwerking met het bedrijfsleven haalt de maatschappij binnen en maakt daarmee het onderwijs relevanter.”

Lees het hele artikel Excellente docenten met breed netwerk