Functiemix stimuleert professionele ontwikkeling

Het onderwijs is zo goed als de leerkracht die voor de klas staat. Functiedifferentiatie en functiemix stimuleren de professionele ontwikkeling van leraren en daarmee de schoolontwikkeling.‘We kiezen voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. Een leerkracht in een LB-functie moet bij ons een bepaalde
expertise hebben – en dan bedoel ik een opleiding, bijvoorbeeld Master SEN (Special Educational Needs), of
een opgebouwde ervaring op hboplusniveau.Die expertise moet inzetbaar zijn voor de hele school.’ Aan het woord is Wil Ellenbroek, voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. KPOA. KPOA is het bestuur van zeventien scholen. Toen vier jaar geleden de functiedifferentiatie werd ingevoerd, zag Ellenbroek daar meteen de voordelen van. KPOA organiseerde
een voorlichtingscampagne en een scholingsaanbod. ‘Dat leidde tot positieve resultaten. Al onze scholen
hebben inmiddels LB- en LC-leraren.’

In podium , februari 2014