Goed bestuur, óók in het samenwerkingsverband

Bestuur en toezicht zijn gescheiden. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en bestuurlijk integer. Dat zijn de hoofdlijnen van de Code Goed Bestuur, die schoolbesturen met elkaar hebben vastgelegd. Deze afspraken kunnen ook een leidraad zijn voor de besturen van samenwerkingsverbanden Passend onderwijs.

In podium, april 2014
‘Schoolbesturen kunnen weleens voor dilemma’s staan bij de bestuurlijke inrichting van een samenwerkingsverband Passend onderwijs,’ zegt Jos van Elderen. Hij is adviseur bij het organisatieadviesbureau Van Beekveld en Terpstra en was nauw betrokken bij het ontwikkelen van de code Goed Bestuur door de PO-Raad. Het onderwerp ‘goed bestuur van samenwerkingsverbanden’ staat in de belangstelling, nu de invoeringsdatum van de zorgplicht voor schoolbesturen nadert. Van Elderen was ook bij de Netwerkbijeenkomst Passend Onderwijs van de PO-Raad op 20 maart. ‘De bestuurders willen zich houden aan de Code Goed Bestuur. Daarin staan grosso modo drie belangrijke voorwaarden: er moet sprake zijn van scheiding van bestuur en toezicht, van bestuurlijke integriteit en van onafhankelijkheid van de bestuurders. Dat laatste is in de praktijk van samenwerkingsverbanden vaak niet uitvoerbaar.’

Onafhankelijk

Ook in een samenwerkingsverband moeten volgens de wet bestuur en toezicht gescheiden zijn. Dat is echter niet zo eenvoudig. In de praktijk bestaat het bestuur van het samenwerkingsverband meestal uit een klein aantal afgevaardigden van deelnemende besturen. De bestuurders van het samenwerkingsverband zijn dus meestal vertegenwoordigers van de eigen deelnemende schoolbesturen.
Dat betekent dat zij allemaal een eigen deelbelang hebben en óók kijken naar het belang van de eigen onderwijsorganisatie. De toezichthouders zijn meestal ook bestuurders en houden niet alleen toezicht op het samenwerkingsverband als geheel, maar ook op het belang van de eigen organisatie. Ook zij zijn dus niet onafhankelijk.

Rollen
Van Elderen: ‘Het vergt bestuurlijke integriteit om het eigen belang geen rol te

Lees het hele artikel in podium, april 2014