Het beroepsonderwijs, de student en de samenleving

Een veranderende samenleving vraagt om arbeidskrachten die flexibel en zelfbewust zijn. De beroepsopleidingen moeten inspelen op deze vraag. Daarbij is het belangrijk oog te hebben voor de specifieke wensen en behoeften van een zeer diverse studentenpopulatie.

“Wat hebben studenten in het middelbaar beroepsonderwijs nodig om goed opgeleid te worden voor de samenleving van de toekomst, waar lopen zij tegenaan, wat betekent dat voor het onderwijs? Daar willen we de vinger achter krijgen”, zeggen Youssef El Bouhassani en Perijne Vellekoop. Zij hebben respectievelijk in 2014 en 2012 deelgenomen aan de Nationale DenkTank. Jaarlijks buigt de Nationale DenkTank – een groep van twintig jonge, talentvolle mensen uit verschillende disciplines – zich over een maatschappelijk probleem om daarvoor praktische oplossingen te bedenken. In flankerende ‘mini-DenkTanks’ komen alumni van de DenkTanks bij elkaar om een deelonderwerp te bespreken. El Bouhassani en Vellekoop maken deel uit van de mini-DenkTank dat de studentenpopulatie van het mbo als onderwerp heeft. Zij zijn ook betrokken bij de organisatie van de eerste bijeenkomst van het Forum Beroepsonderwijs. Dit Forum is kort geleden opgericht om het beroepsonderwijs toekomstbestendig te maken en wil via bijeenkomsten in het land hiervoor handvatten verzamelen. Op de eerste bijeenkomst, die in oktober plaatsvindt, staan de verwachtingen en de behoeften van de toekomstige deelnemers aan het beroepsonderwijs centraal.

Lees meer