Het menselijk kapitaal in de topsectoren

De topsectoren zijn de voor Nederland belangrijkste sectoren. Innovaties gebeuren vooral op het snijvlak tussen de sectoren. En daarbij zijn mensen – human capital – belangrijk.

De topsectoren zijn de sectoren waarin de Nederlandse kennis en kunde op hoog peil staat. In 2010 zijn er negen vastgesteld: Agri & food, Chemie, Creatieve industrie, Energie, High tech systemen en materialen, Life sciences & health, Logistiek, Tuinbouw en uitgangsmaterialen en Water. Voor deze sectoren is de ambitie om te innoveren groot. Per topsector is een topteam samengesteld, bestaand uit vertegenwoordigers van ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen en overheid. Om de innovaties te kunnen begrijpen, toe te passen en verder te ontwikkelen zijn goed opgeleide mensen nodig op alle niveaus. Daarom hebben de topsectoren Human Capital Agenda’s (HCA’s) opgesteld.

Lees het hele artikel Het menselijk kapitaal in de topsectoren op de website van Platform Beta Techniek.