Hoe maken we het mbo nog toegankelijker?

Het mbo leidt studenten op voor banen van morgen. Volgens docenten, leidinggevenden, studenten en andere betrokkenen bij het mbo zal er altijd behoefte zijn aan vakmensen en blijft het daarom belangrijk vakkennis en vakvaardigheden voorop te stellen. Daarnaast is het belangrijk dat mbo’ers beschikken over probleemoplossend vermogen en dat zij kritisch kunnen denken.

In: Ingrado Magazine, november 2017