Huiswerkbegeleiding op school

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Op het Laurens Lyceum in Rotterdam bestaat een schooldag uit lesuren en flexuren van tachtig minuten. Leerlingen maken hun huiswerk op school en kiezen zelf wanneer ze dat doen.

“Leerlingen hebben vaak hulp nodig bij het huiswerk. Ouders kunnen die ondersteuning niet altijd bieden”, zegt Alfred van der Heijden, rector van het Laurens Lyceum in Rotterdam. “Wij hebben de schooldag anders georganiseerd. In het zogenoemde flexrooster is plaats voor huiswerk- of flexuren, waarbij een leraar de leerlingen begeleidt.”
Met ingang van het huidige schooljaar heeft de rector het ‘flexmodel’ op het Laurens Lyceum ingevoerd. De Rotterdamse Roncalli mavo, waar Van der Heijden eerder directeur was, werkt al sinds 2003 met dit systeem. In het flexmodel vinden per dag drie of vier lessen van tachtig minuten plaats, met daartussen een pauze. Daarnaast hebben de brugklassen en de tweede klassen vijf huiswerkuren. Alle klassen hebben daar bovenop vijf keer per week een flexuur , dat de leerling in de ochtend of de middag kan inplannen. “Het model biedt veel vrijheid aan leerlingen en leraren”, zegt Van der Heijden. “De flexuren zijn vrije uren. Leerlingen kunnen in dat uur huiswerk maken, maar ze kunnen ook dyslexieondersteuning krijgen of les in studievaardigheden. Docenten kunnen achterblijvers tijdens een flexuur bijspijkeren en mentoren kunnen leerlingen op basis van resultaten naar flexuren sturen.” De dag begint met een algemeen flexuur waar de leerlingen met elkaar samen kunnen studeren. Daarnaast kunnen zij ook kiezen voor het stilte-uur. Dan zijn 125 leerlingen in examenopstelling aan het werk. “Leerlingen gebruiken dat uur inderdaad om in stilte te studeren”, zegt Van der Heijden. “Het scheelt ook in de telaatkomers, want het is geen verplicht uur.” Leerlingen zijn wel verplicht om vijf (of tien) keer per week in de flexuren aan het werk te zijn. Door huiswerkbegeleiding op school te organiseren, hoeven ouders geen (dure) huiswerkinstituten meer in te huren. “Kinderen krijgen op school alle begeleiding die ze nodig hebben. Daarmee maak je de kansen voor ieder kind gelijk.” Een belangrijk knelpunt dat wordt opgelost, is het verlies van lestijd door het veelvuldig per dag wisselen van vak. Van der Heijden: “Leraren starten normaalgesproken zeven keer per dag een les op. Tussen de lessen is altijd tijdverlies door lokaalwisselingen. Daar ben je nu vanaf.” Met de docenten is hij nagegaan hoe zij de leerstof optimaal konden behandelen. “De methode is ingericht op zoveel lesuur per vak. We hebben gekeken welke leerdoelen er gehaald moeten worden, en die leerdoelen kun je ook halen binnen dit model. Dat het aantal contacturen rechtstreeks samenhangt met de leerresultaten is een mythe. Differentiëren is juist veel makkelijker geworden.” Het belangrijkste is volgens de rector dat de school vertrouwen heeft in de leerlingen en leraren. “Bij een veranderproces is het altijd belangrijk dat je er aandacht voor hebt dat mensen het moeilijk vinden. Vertrouwen is dan belangrijk, en ook het aanbieden van hulp.”
Er is vanuit het hele land veel belangstelling voor het flexmodel. Vier scholen – in Doorn, Montfoort, Hengelo en Vlaardingen – voeren het model volgend jaar ook in.

Meer weten? www.flexroostervo.nl

 

Gepubliceerd in Kader Primair 8: 20 april 2017