‘Jong en oud’ helpt werkloze starters aan een baan

Met de maatregel ‘Jong en Oud’ kunnen jonge, werkloze leraren voor een jaar aan een baan in het primair onderwijs worden geholpen. Zo wil het Arbeidsmarktplatform PO voorkomen dat deze leerkrachten verloren gaan voor het onderwijs, nu er tijdelijk weinig vacatures zijn. Bovendien doen de starters ervaring op in een volwaardige baan, in plaats van als invalkracht.

“De maatregel ‘Jong en Oud’ is een extra stimulans om te kunnen doen wat we zelf ook willen. We kunnen het traject nu beter vormgeven”, zegt Piet Monster, lid van het College van Bestuur van de Stichting Protestants- Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs (PCBO) in Rotterdam Zuid. “Samen met de pabo voeren we al jaren een beleid om toekomstige collega’s aan ons te binden. Meestal hebben we per 1 augustus veel vacatures. Daarin stromen dan de afstudeerders in, die eerder LIO bij ons waren. Dit jaar was het voor het eerst lastig om voldoende plekken te vinden voor onze oud-studenten.” Teruglopende werkgelegenheid in het onderwijs en de gevolgen daarvan voor pas afgestudeerde leraren zijn serieuze aandachtspunten. Lees het hele artikel in Kader Primair 3