Kinderen leren omgaan met seksuele diversiteit

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Basisschool De Kleine Keizer in Den Haag schenkt structureel aandacht aan seksuele diversiteit en wint daarmee de John Blankensteinprijs.

Voorlichting geven over seksuele diversiteit is volgens de Tweede Kamer een belangrijke taak voor scholen. Bij het niet vervullen van die taak zou zelfs een boete moeten volgen. Een school die deze boete in ieder geval níet krijgt, is basisschool De Kleine Keizer in Den Haag. “Actief burgerschap en sociale integratie staan in het schooljaarplan en daar hoort aandacht voor seksuele diversiteit bij”, zegt schoolleider Erwin Toet. “De Kleine Keizer is een school met een zeer diverse populatie op sociaaleconomisch, etnisch en religieus gebied. Leren omgaan met seksuele diversiteit is in onze ogen onderdeel van een open en veilig schoolklimaat. Dit schooljaar hebben we met het voorlichtingsteam van COC Haaglanden onze invulling van het onderwerp uitgebreid.” De school won afgelopen december met de aanpak de John Blankensteinprijs 2016: een prijs die de gemeente Den Haag jaarlijks uitreikt aan een organisatie die bijdraagt aan de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen. De Kleine Keizer doet mee aan de Week van de Lentekriebels, een landelijke projectweek waarin scholen en ouders extra aandacht besteden aan relationele en seksuele vorming bij kinderen. Daarnaast brengen twee voorlichters van COC Haaglanden een bezoek aan de bovenbouwgroepen. “In het gesprek gaan de voorlichters in op vragen van leerlingen, en bespreken ze bijvoorbeeld stereotypering”, vertelt Tamar Tuit, leerkracht van groep 8. “Hoe weet je of iemand homo is of hetero? Het grappige was dat de leerlingen van de mannelijke voorlichter dachten dat hij heteroseksueel zou zijn, en de vrouw niet, terwijl het andersom was. Naderhand bespreken we het na in de klas. Ook later komt het onderwerp weer ter sprake, bijvoorbeeld naar aanleiding van het nieuws, en tijdens de lessen biologie, wanneer we het menselijk lichaam en seksualiteit bespreken.” Van de leerkrachten op De Kleine Keizer is niemand homoseksueel. Maar dat is ook niet nodig om over seksuele diversiteit te praten. “Een leerkracht moet een open houding hebben en zich professioneel opstellen”, zegt schoolleider Toet. “Het is niet het enige gevoelige onderwerp dat langskomt. Het gaat erom dat een leerkracht feitelijke informatie kan geven en weet hoe je hierover het gesprek kunt voeren.” Ouders reageren over het algemeen positief op de lessen, maar niet alle ouders zullen zich uitspreken, denkt hij. “De culturele achtergronden in deze wijk zijn zo divers, natuurlijk zijn er ook ouders bij wie het onderwerp op weerstand stuit. We willen respectvol omgaan met andersdenkenden en verwachten dat respect ook terug. We proberen onze woorden zorgvuldig te kiezen, we willen dat iedereen zich veilig voelt.” Het winnen van de John Blankensteinprijs ziet de schoolleider als een waardering voor en erkenning van de cultuur van openheid en acceptatie op De Kleine Keizer. “We laten zien waar de school voor staat, dat vinden we belangrijk, en het winnen van deze prijs draagt daaraan bij. Het prijzengeld besteden we voor een deel aan aanvullende lectuur over sociale veiligheid en we vervullen er ook een paar andere wensen mee.”

 

Gepubliceerd in Kader Primair 9; 18 mei 2017