Meer halen uit excellente leerlingen

Geplaatst op 7 maart 2013

Passend onderwijs is ook bedoeld voor kinderen die bovengemiddeld presteren. Het belangrijkste is dat leerkrachten beter naar het kind kijken en de lesprogramma’s aanpassen. In podium, maart 2013 In vergelijking met andere landen presteren Nederlandse leerlingen van 9 à 10 jaar (groep 6) goed op internationale lees-, reken- en natuuronderwijstoetsen, blijkt uit de onderzoeken Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS-2011) en Trends in International Mathematics abs Science Study (TIMSS-2011). Maar uit dezelfde studies blijkt ook dat van de Nederlandse best presterende leerlingen er maar relatief weinig (lezen: 7 procent, rekenen: 5 procent) het hoogste niveau halen. Dat doet bijvoorbeeld Engeland met 18 procent voor zowel lezen als rekenen beter. Het onderwijs aan excellente leerlingen lijkt dus tekort te schieten. Een verklaring hiervoor is dat Nederland zich tot nu toe vooral concentreerde op leerlingen die zwakker zijn dan gemiddeld. Dat moet met de invoering van Passend onderwijs veranderen.[wpdm_file id=30]