‘Met wat de wetenschap zegt over leren kunnen we beter ‘op maat’ handelen’

Resultaten van onderzoek naar de ontwikkeling van de hersenen en het leervermogen van kinderen vinden via de media en studiebijeenkomsten hun weg naar de school. Hoe vertalen scholen de uitkomsten van neuro- en onderwijspsychologisch onderzoek naar de lespraktijk? En zijn alle inzichten even bruikbaar? Kader Primair januari 2013.

“We hebben meer inzicht gekregen in het zich ontwikkelende kind, we weten beter hoe hersenfuncties zich ontwikkelen, en hoe zich dat uit. Ouders en leerkrachten kunnen daardoor adequater reageren en de talenten van kinderen beter stimuleren”, zegt Jelle Jolles, hoogleraar Hersenen, Gedrag & Educatie aan de VU Universiteit Amsterdam. “Zo weten we dat er verschillen zijn in hoe snel hersenen ‘rijpen’, dat  het brein houdt van ‘nieuws’, dat jongens en meisjes in enkele cognitieve functies van elkaar verschillen, dat het vermogen tot zelfregulatie en empathie zich in de loop van de kindertijd ontwikkelt, maar wel door de omgeving moet worden aangeleerd en dat ruimtelijk en visueel denken veel belangrijker zijn dan we lang dachten.” Onderzoek naar hoe kinderen leren levert niet direct een lesmethode op, maar wel inzichten die kunnen worden toegepast in de onderwijspraktijk. Volgens Jolles is bij dit onderzoek samenwerking met leraren cruciaal: “Wetenschappers en leraren profiteren dan over en weer van elkaars ervaring en kennis.” Het hele artikel: Artikel Met wat de wetenschap zegt over leren Kader Primair januari 2013