Nederland moet meedoen in de top

Dat Nederland als kenniseconomie moet meedoen in de wereldtop, staat vast voor Paulien Herder, hoogleraar Engineering Systems Design in Energy & Industry aan de TU Delft. Paulien Herder is lid van het topteam Energie, met als aandachtsgebieden energieonderzoek, de aansluiting en inbreng van de kennisinstellingen op de Topsector en de Human Capital Agenda.

“Blijven meespelen op wereldniveau is heel belangrijk voor de Nederlandse kenniseconomie en al helemaal voor de energiesector met alle uitdagingen waarvoor wij staan. Daarvoor zijn er kwalitatief goed opgeleide mensen nodig die innovaties kunnen toepassen en verder brengen. Mensen zijn de dragers van kennis. Je moet dus investeren in mensen. Voor de Topsectoren hebben we een gezamenlijke Human Capital Agenda ontwikkeld, waarin staat welke belemmeringen en kansen er zijn voor een succesvolle aanpak.”

Lees het hele artikel Nederland moet meedoen in de top op de website van Platform Beta Techniek.