Nieuwe inzichten toepassen

Nieuwe ideeën opdoen. Dat is voor clusterdirecteur Map Schepers van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen het doel van de deelname aan de inspiratiesessies van Lead & Learn PO. Samen met vier schoolcoördinatoren volgt hij de bijeenkomsten. “De onderlinge band wordt steviger.”
“In Oost Groningen hebben we te maken met 25 procent krimp. Maar de impact daarvan op de afzonderlijke scholen is niet overal hetzelfde. Daarom hebben we de scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen verdeeld in zeven clusters”, zegt Map Schepers, directeur van cluster 6. Dit cluster omvat OBS Hendrik Wester in Oude Pekela, OBS de Noordkaap in Oostwold, SWS de Driesprong in Vriescheloo en OBS de Vlonder in Wedde. De scholen zelf worden geleid door een coördinator. “Op deze manier bieden we stabiliteit voor de scholen en kunnen we van en met elkaar leren. Daarnaast profiteren we van schaalvergroting. Scholing bijvoorbeeld wordt toegankelijker voor meer leerkrachten.”

Onderlinge band
De coördinatoren die zijn aangesteld op de scholen van cluster 6 zijn ambitieus en volop in ontwikkeling. Schepers: “Dat vraagt veel coaching, maar biedt ook kansen. Deze mensen willen zichzelf en hun scholen graag verder ontwikkelen. Lead & Learn PO van School aan Zet is daarvoor een goede plek. We vinden hier nieuwe invalshoeken om schoolontwikkeling op gang te helpen. Omdat we gezamenlijk deelnemen aan de inspiratiesessies, voeren we onderweg in de auto interessante gesprekken. We praten over nieuwe inzichten en mogelijkheden om die toe te passen. De onderlinge band wordt steviger. Dat is duidelijk een meerwaarde van dit traject.”

Gezamenlijk functioneringsgesprek
Eén van de ideeën gaat Schepers dit schooljaar nog in praktijk brengen: het gezamenlijke functioneringsgesprek. “Dat is een geschikte vorm voor een van ‘mijn’ scholen. De leraren vertrouwen elkaar en gaan graag aan de slag met nieuwe aanpakken. In een gezamenlijk functioneringsgesprek bespreken we met elkaar wat we zouden kunnen verbeteren. Er gaat een traject aan vooraf, waarin leerkrachten bij elkaar in de les kijken. Ook maakt iedereen van zichzelf een functioneringsverslag en stelt één prangende vraag aan een collega. Ik verwacht dat die vragen betrekking hebben op wat men ziet in de les en wat de collega daar zelf over zegt. Vervolgens kijken we wat voor leervragen dit oplevert en hoe we die gaan oppakken. Zo krijgen we kwalitatief betere gesprekken, en dat leidt weer tot beter onderwijs.”

www.schoolaanzet.nl