Nooit meer zittenblijven

Vooral in 3 en 4 havo komen zittenblijven en afstromen vaak voor. Steeds meer scholen leggen zich daar niet bij neer. Zij
experimenteren met het loslaten van de overgangsnorm, vaak in combinatie met extra begeleiding of een lente- of zomerschool. Drie voorbeelden.

“De Inspectie van het Onderwijs vroeg naar ons zittenblijvenbeleid. Dat hadden we niet”, zegt Erica Mansholt.
Zij is teamleider havo-bovenbouw van het Kamerlingh Onnes in Groningen. Deze school voor vmbo-t, havo en vwo neemt deel aan het leernetwerk ‘Voorkomen van zittenblijven’ dat wordt gefaciliteerd door de VO-raad. “Het bestaan van dit netwerk laat zien dat zittenblijven voor meer scholen een vraagstuk is”, zegt Mansholt.

PILOT IN 3 HAVO
Na de zomervakantie van 2013 begon het Kamerlingh
Onnes met een eerste pilot ter voorkoming van zittenblijven,
in een 3 havoklas. “We hadden deze groep bewust

Lees het hele artikel in VO Magazine, januari 2018