NRO wil brug zijn tussen onderwijs en wetenschap

De eerste praktijkgerichte onderwijsonderzoeken onder regie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek gaan voorjaar 2014 van start. Vanaf dit najaar kunnen schoolbesturen samen met onderzoekers een onderzoeksvoorstel indienen. Uitgangspunt is dat scholen werkelijk wat hebben
aan onderwijsonderzoek. In: podium Extra, september 2013

‘Kennis is een ongemakkelijk bezit. Het maakt leraren onzekerder, ze moeten opnieuw nadenken over wat ze doen,’ zegt Marc Vermeulen, hoogleraar onderwijssociologie aan de Tilburg University en voorzitter van de stuurgroep van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NRO. ‘Eén van de dingen die we willen overbrengen aan het veld is dat er geen absolute zekerheden zijn. Je moet blijven observeren
en je aanpak aanpassen. Dat leidt tot kennisontwikkeling.’ Onderzoeksvragen ophalen bij scholen, samen met hen kennis ontwikkelen en die kennis verder verspreiden, dat is waar het NRO vorig jaar voor is opgericht. In 2011 stelde de Commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen vast dat het
onderwijsonderzoek te versnipperd is en dat het veld te weinig van de uitkomsten profiteert. Het NRO heeft daarom de opdracht gekregen om de afstand tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs te verkleinen. Ook wordt hiermee de versnippering van middelen voor  onderwijsonderzoek tegengegaan. Het NRO-budget bestaat uit een bundeling van vier geldstromen,
waaronder die van SLOA (Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten).
Vermeulen: ‘Er komt een betere kennisopbouw door betere afstemming, het onderwijsveld wordt niet overbelast door allerlei onderzoekers die vergelijkbare dingen uitzoeken en we gaan meer werk maken van de communicatie met scholen over de onderzoeksresultaten.

Lees het hele artikel  [wpdm_file id=39]