Journalistiek en teksten

Voor tijdschriften en websites van onderwijsorganisaties en adviesbureaus schrijf ik artikelen. Ik schrijf bijvoorbeeld reportages van conferenties waar onderwijsvakmensen met elkaar kennis en ervaringen delen, ik interview schoolleiders en wetenschappers over hun opvattingen, ik beschrijf de aanpak op een school of ik ga in op de inzichten uit een onderzoek.

Alle onderwijsonderwerpen komen langs. Denk aan: passend onderwijs, de aansluiting tussen het basis- en het voortgezet onderwijs, jonge leerlingen, techniekonderwijs, ict in het onderwijs, onderwijshuisvesting en bestuursakkoorden.

Ook voor andere organisaties in de publieke sector en zelfstandig professionals schrijf ik artikelen en publicaties als brochures en boeken.

“Een prettig leesbaar artikel, en inhoudelijk precies wat de bedoeling was. Fijn!”

Voorbeelden van journalistiek werk

Kader Primair

Als vaste freelancer van schoolleidersvereniging AVS lever ik regelmatig een journalistieke bijdrage aan onderwijsvaktijdschrift Kader Primair. Een voorbeeld: Schoolleiders blijven strijden voor erkenning en waardering, ook in salaris. ’

OplossingenLab

Eind 2018 deelden medewerkers uit de gehandicaptenzorg en leraren van scholen voor speciaal onderwijs hun aanpak om de zorg in het onderwijs te brengen. Ik schreef er een brochure over. OplossingenLab2. Zorg en onderwijs voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking: Dat organiseren we samen! (2019).  

Thuiszitters

Kinderen die langdurig thuis zitten omdat schoolgang om welke reden dan ook te moeilijk voor hen is, komen aan het woord in de bundel Dit ben ik. Ik interviewde een van hen. ‘Ik ben Alex (11)’. Dit ben ik. Portretten van thuiszitters. 

Ook teksten nodig?

Bel mij op 06 51425644, mail naar Info@susandeboer.nl