Journalistiek en teksten

Voor tijdschriften en websites schrijf ik artikelen: interviews, sfeerreportages en onderzoeksartikelen. Meestal gaan de artikelen over een onderwerp dat te maken heeft met onderwijs. Ik schrijf bijvoorbeeld reportages van conferenties waar onderwijsvakmensen met elkaar kennis en ervaringen delen, ik interview schoolleiders over hun aanpak op hun school, ik beschrijf een ‘good practice’ of ik ga in op de inzichten uit een onderzoek.

De onderwerpen zijn breed: het kan gaan over tweetalig onderwijs, werken met  Ipads, hersenwetenschap, de aansluiting tussen het basis- en het voortgezet onderwijs, zeer begaafde leerlingen, cognitief zwakke leerlingen, jonge leerlingen, techniekonderwijs, ict in het onderwijs, maar ook over bestuurlijke onderwerpen als huisvesting of bestuursakkoorden. De artikelen worden geplaatst in onderwijsvaktijdschriften of op websites van koepelorganisatie, programmaorganisaties en onderwijsontwikkelaars.

Voor ondernemers en zelfstandige professionals schrijf ik teksten voor websites en informatiemateriaal. Bij alle teksten vind ik het belangrijk dat de informatie eenduidig is en begrijpelijk voor de lezer.

Voorbeelden van journalistiek werk

Overheid, onderwijs en bedrijfsleven werken met elkaar samen om meer mensen aan de slag te krijgen in de bètatechnieksector. Het boek Ook Techniekpact. Inspiratie uit de regio dat ik schreef in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken geeft een beeldend en informatief overzicht van de activiteiten die zij ontplooien.

Met het programma M-Tech werken scholen aan meer technologie op de mavo. In opdracht van Platform Bèta Techniek schreef ik een serie artikelen over hoe zij dat doen. Portretten M-Tech Scholen

Onderwijsontwikkeling doe je niet alleen. Schoolleiders en docenten gaan met elkaar in gesprek in bijvoorbeeld de Debatreeks Samen leiding geven aan schoolontwikkeling. Hiervan maakte ik sfeerreportages  voor het po en sfeerreportages voor het vo.