Onderwijspoort Krimp. ‘Problemen zijn regionaal goed op te lossen.’

De krimp gaat snel en schoolbesturen, gemeenten en scholen moeten daarop anticiperen. Daarover zijn politici, bestuurders, schoolleiders en andere betrokkenen het eens. Maar een voortvarende aanpak stuit vaak op wetten en bezwaren. “Het gaat niet alleen om regelgeving, maar ook om emoties.”

Sfeerreportage  Nieuwspoort, Den Haag, 2 april 2014
“Bij krimp is de eerste reflex om meer leerlingen te werven. En dat doet de buurman ook”, zegt Arnold Jonk, hoofdinspecteur po en expertisecentra bij Inspectie van het Onderwijs. “Wij kijken naar de kwaliteit van scholen en zien dat kleine scholen een risico vormen.” Maar vergaande samenwerking is nog niet zo eenvoudig, legt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, uit. “Fuseren kan, maar een fusietoets is een enorm belemmerend bureaucratisch proces. Een samenwerkingsschool starten is ingewikkeld, vanwege de voorwaarde dat een van de scholen met opheffing bedreigd moet zijn. Dan staat de kwaliteit dus al onder druk. Ook is het duur om personeelsleden zoals een conciërge of een vakleerkracht te delen, omdat het wordt beschouwd als inhuren van derden en daar BTW over geheven wordt.”

Ouderbetrokkenheid
Ongeveer tachtig onderwijsmensen hebben zich op 2 april in Nieuwspoort in Den Haag verzameld om onder leiding van Boris van der Ham deel te nemen aan Onderwijspoort Krimp. In dit debat willen de organiserende koepels VO-Raad, PO-Raad en AVS met het onderwijsveld en politici zoeken naar aanpakken om constructief om te gaan met het verschijnsel ‘krimp’. Belangrijke aspecten van de
discussie zijn denominatie, het aanbod van verschillende vo- en mbo-opleidingen en de emoties van de dorpsbewoners. Hans de Goeij, plaatsvervangend Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ) vertelt: “In Zeeland zijn veel verschillende denominaties. Ik zie als oplossing een coöperatie van verenigingen van verschillende signatuur, met één beheersorgaan.” In Groningen stagneert de samenwerking
tussen openbaar en bijzonder onderwijs, merkt Marianne Besselink, gedeputeerde van de provincie Groningen. “Besturen krijgen te maken met emotionele reacties van grootouders. Zij hebben op een dorpsschool gezeten met een bepaalde kleur. Besturen trappen op de rem omdat ze vinden dat ze teveel hun eigen identiteit moeten inleveren.”

Lees  het hele artikel.