Op weg naar samenwerkende en lerende PO-VO-verbanden

Een soepele overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is essentieel voor een goede schoolloopbaan. Om de drempels die er zijn uit de weg te ruimen, zijn er regionale netwerken van po- en vo-scholen ingericht. Tijdens de werkconferentie Aansluiting PO-VO laten de deelnemers zien dat het ze ernst is met de samenwerking.  Een basisschoolleerkracht: “Ik snap nu beter wat de zorgen van het voortgezet onderwijs zijn.” Lees het hele artikel op www.schoolaanzet.nl.