Opmaat-groep: tijdelijk steuntje in de rug voor moeilijk lerende kinderen

Op Basisschool De Kleine Reus in Amsterdam werken kinderen met specifieke problematiek als ADHD tijdelijk een deel van de dag in een rustige ruimte aan onder meer hun leerproblemen. Daarnaast wordt de reguliere leerkracht in de eigen groep ondersteund via co-teaching. In: Kader Primair, oktober 2013“Kinderen met ADHD of een stoornis in het autistische spectrum zag ik vaak op de gang werken. Ook waren sommige groepen rumoerig vanwege een onrustig kind. De leerkrachten wilden de kinderen goed
onderwijs geven in de groep, maar wisten niet goed hoe”, vertelt Ineke Kersten. Op het moment dat zij dit knelpunt signaleert is ze adjunct-directeur op openbare basisschool De Kleine Reus in Amsterdam.“Bovendien komt Passend onderwijs eraan. Veel ouders willen weten hoe de school de ondersteuning van hun kind organiseert. De directeur en ik bedachten een aanpak: de Opmaat-groep. Zelf heb ik de eerste twee jaar als Opmaat-leerkracht gewerkt.” Maximaal tien kinderen uit groep 4 tot en met 8 krijgen ’s morgens – na een start in hun eigen reguliere groep – les in taal, lezen en rekenen in de Opmaat-groep (spreek uit ópmaat). Daarnaast leren zij vaardigheden als aan het werk gaan en zich concentreren. Lees het hele artikel in pdf. [wpdm_file id=40]