Pluskinderen leren effectief rekenen met Khan Academy

Geplaatst 13 mei  2013

S_KhanSlimme kinderen krijgen vaak wel ‘pluslessen’, maar te weinig gerichte feedback. De Koningin Julianaschool in ’s Gravenpolder zet voor deze kinderen de digitale leeromgeving ‘Khan Academy’ in. In: Kader Primair april 2013
“In een klas heb je altijd meerdere niveaus.Als leerkracht kun je drie niveaus in je groep aan, maar met de komst van Passend onderwijs worden het er meer en je kunt de leerkracht niet oneindig opdelen. In een digitale leeromgeving kun je tegemoet komen aan de vraag naar instructie en feedback op maat.” Daarom was directeur Jankees de Waal van de Koningin Julianaschool in ‘s Gravenpolder meteen enthousiast toen ict-coördinator Arco de Bonte twee jaar geleden de Khan Academy introduceerde. De Waal: “Het project is niet het antwoord op alle problemen, maar wel kansrijk om mee te experimenteren. Het blijkt bij uitstek te voldoen in de plusgroep die we voor leerlingen van groep 7 en 8 organiseren.” Khan Academy is opgezet door de Amerikaan Salman Khan, die via instructiefilmpjes zijn nichtje hielp met leren rekenen. Die instructiefilmpjes zijn online gezet. De uitleg is zo helder, dat kinderen er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Oefeningen en een beloningssysteem – er zijn manen en planeten te verdienen, die ook weer kunnen worden afgenomen als de leerling er met de pet naar gooit – zorgen voor het effectief inslijpen van basisbewerkingen. “Een leerling blijft op een bepaald niveau tot hij het beheerst, dan wordt hij uitgedaagd naar een volgend level te gaan. Het niveau van de opgaven loopt tot en met de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De leerkracht volgt de resultaten van de leerling via een dashboard en kan eventueel bijspringen”, legt De Waal uit. De voertaal is Engels, waardoor het programma niet geschikt is voor alle kinderen. Ook voldoet het niet voor complexere problemen en samenwerkingsopdrachten. “We gebruiken naast de Khan Academy ook andere leeromgevingen in de plusklas, zodat verschillende werkvormen aan bod komen.” De plusklas vindt een keer per week plaats. De rest van de week zitten deze leerlingen in de reguliere klas. De groep snelle kinderen, waartoe de pluskinderen behoren, maakt aan het begin van ieder“In een klas heb je altijd meerdere niveaus.[wpdm_file id=34]