Professionaliteit en opbrengstgericht werken op de bestuursagenda

Geplaatst op 5 april 2013

Professionaliteit en opbrengstgericht werken op de bestuursagendaOpbrengstgericht werken en professionalisering zijn speerpunten op steeds meer scholen en besturen. Het tussen het ministerie van OCW en de PO-Raad afgesloten bestuursakkoord heeft de focus op die thema’s versterkt. Op de eerste dag van de driedaagse studieconferentie ‘Ambities verbinden’ in Lunteren kwamen ongeveer vijftig bestuurders bij elkaar om van gedachten te wisselen over de stand van zaken rond de thema’s van het bestuursakkoord.

Simone Walvisch en René Bagchus trapten de bijeenkomst af namens respectievelijk de PO-Raad en het ministerie van OCW. Walvisch benadrukte dat de PO-Raad blij is met het bestuursakkoord en er trots op is dat de besturen met de invoering van de prestatiebox meer in staat zijn werkelijk te sturen op kwaliteit. René Bagchus sloot zich hierbij aan en voegde eraan toe dat het voor OCW spannend is om het aan ‘het veld’ over te laten hoe  besturen de nationale ambities verbinden met de eigen beleidsagenda.

Meetbare opbrengsten
Onder leiding van een School aan Zet-expert spraken de bestuurders daarna aan verschillende tafels met elkaar over vragen als welke rol het bestuursakkoord speelt op de bestuurlijke agenda, hoe de thema’s ‘Opbrengstgericht werken’ en ‘HRM/Lerende organisatie’ vorm krijgen in de scholen en welke knelpunten zich voordoen.

Aan de tafel van expert Jaap Engbers vonden de bestuurders de thema’s goed aansluiten bij de eigen agenda. “We zetten al veel middelen in voor professionalisering en we hadden ook al een poosje een accent op Hoogbegaafdheid en Excellentie”, zei Carel Laenen, bestuurder bij de Katholieke Scholenstichting Utrecht. René Zaal, algemeen directeur financiën & bedrijfsvoering bij Stichting Flore in Heerhugowaard, vulde aan: “We maken dankbaar gebruik van de prestatiebox om professionalisering en opbrengstgericht werken te financieren.”

Bert Klompmaker, bestuurder van Librijn uit Delft, vroeg zich wel af of de lat niet onrealistisch hoog komt te liggen. “In het onderwijs gaan veranderingen langzaam. Wat is nog haalbaar?” Dat was Zaal met hem eens: “Opvoeden kun je niet meten. Mijn zorg is: van wat je niet kunt meten kun je ook geen meetbare opbrengsten maken.” Bestuursvoorzitter van RVKO in Rotterdam Ton Groot Zwaaftink vertelde dat zijn scholen twijfelen aan deelname aan School aan Zet-programma’s. “Veel van onze scholen staan in wijken met hoge werkloosheidspercentages en veel éénoudergezinnen. Deze kinderen hebben meer nodig dan taal en rekenen om het te redden in het vervolgonderwijs en in de samenleving.”

Lees meer op de website van School aan Zet