Redactie

Redigeren houdt meestal meer in dan punten en komma’s controleren. Zeker als er verschillende auteurs betrokken zijn bij een publicatie, is het belangrijk dat de onderdelen goed op elkaar  aansluiten. Ik zorg ervoor dat de teksten geen overlappingen vertonen en dat ‘witte vlekken’ worden ingevuld. Ook maak ik het voor- en nawerk: de managementsamenvatting, de literatuurlijst, korte bio’s van de auteurs enzovoort.

Het doel is altijd om het voor de lezer zo gemakkelijk mogelijk te maken de inhoud van de tekst in zich op te nemen.

“Hartelijk dank voor het werk dat je in de afgelopen dagen verzet hebt! We zijn erg blij met de structuur en consistentie die je in de hoofdstukken aan hebt weten te brengen.”

Voorbeelden van redactiewerk

Natuur- en milieueducatie

De afdeling Natuur- en milieueducatie in Den Haag heeft de website vernieuwd. De oude teksten zijn opgeschoond en aangevuld met nieuwe teksten. https://www.milieueducatiedenhaag.nl/

Handboek

De Algemene Vereniging Schoolleiders publiceerde in 2018 het handboek Op naar een integrale aanpak. Ontschotting in het sociale domein.  Ik redigeerde de tekst.

Ook een redigeerklus?

Bel mij op 06 51425644, mail naar Info@susandeboer.nl