Redactie

Ik verzorg de redactie en productiebegeleiding van magazines, brochures en andere publicaties, in print en/of digitaal. Redactie houdt meestal meer in dan punten en komma’s controleren. Zeker als er verschillende auteurs betrokken zijn bij een publicatie, is het belangrijk dat de onderdelen goed op elkaar worden afgestemd. Ik zorg ervoor dat de teksten geen overlappingen vertonen en dat ‘witte vlekken’ worden ingevuld. Ook maak ik het voor- en nawerk: de managementsamenvatting, de literatuurlijst, korte bio’s van de auteurs enzovoort.

Het doel is altijd om het voor de lezer zo gemakkelijk mogelijk te maken de inhoud van de tekst in zich op te nemen.

Voorbeelden van redactiewerk

De afdeling Milieueducatie in Den Haag geeft ieder kwartaal een Nieuwsbrief uit voor het Primair Onderwijs. De redactie daarvan is in mijn handen. Nieuwsgierig Primair Onderwijs maart 2016

Met het Sirius-programma kunnen vwo-scholen trajecten aanbieden aan getalenteerde scholieren om hen optimaal voor te bereiden op een universitaire studie. De verschillende bijdragen aan het overzicht van deze trajecten heb ik geüniformeerd. Pre-universitaire verrijkingsprogramma’s in beeld.

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van schoolgebouwen. Zij kunnen afspraken maken met de gemeente over nieuwbouw en uitbreiding. De PO-Raad publiceerde een brochure over de mogelijkheden en valkuilen. Ik smeedde de bijdragen tot een geheel. Volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting. de (on)mogelijkheden.