Ruimte voor afspraken op maat

Geplaatst 22 april 2013

S_onderwijscao podium 2013

De tijd is rijp voor een cao die ruimte biedt voor afspraken op maat. Bij het tot stand komen van de nieuwe onderwijscao voor het po hebben bestuurders, schoolleiders, leerkrachten en ondersteunend personeel dan ook een grote inbreng. In podium, april 2013

Een nog betere onderwijskwaliteit: dat is het belangrijkste doel van een onderwijscao. Om dit doel te realiseren is er volgens de werkgevers en werknemers meer ruimte en vrijheid nodig om naar eigen inzicht en op maat afspraken te kunnen maken binnen de organisaties. Een nieuwe cao die aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en in het onderwijs, vraagt dan ook om een ander wordingsproces. ‘Vorig jaar al hebben de bestuurders met elkaar
gesproken over het vernieuwen van de cao en hoe je daarbij betrokkenheid van de werkvloer kunt organiseren,’ vertelt beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden van de PO-Raad Edwin van Bokhoven. ‘Ook het Regeerakkoord1 verwoordt de ambitie om de arbeidsvoorwaarden te moderniseren. Dit staat hoog op de politieke agenda, maar het is aan de
sociale partners om dit verder uit te werken. Aan de onderhandelingstafel kun je kleine stapjes zetten, maar voor grotere veranderingen heb je een ander traject nodig. Met die boodschap zijn we naar de bonden gegaan.’ Ook de werknemersorganisaties vinden dat de huidige cao niet past bij de ontwikkelingen in de sector. Liesbeth Verheggen, bestuurder bij de Algemene Onderwijsbond AOb: ‘Knelpunten zijn bijvoorbeeld de experimenten met het flexibiliseren van de onderwijstijd. Als je 52 weken per jaar open bent, vergt dat aanpassing van de werktijden- en erlofregelingen. We gaan onder meer daarover het gesprek aan met bestuurders en werkgevers.’ Verheggen vindt echter dat er grenzen zitten aan de rek in een cao: ‘Een cao is volgens ons een document met rechten en plichten tussen werkgevers en werknemers;geen flexibel HRM-instrument.'[wpdm_file id=33]