Samen leiding geven aan schoolontwikkeling

Hoe kun je als leerkracht je collega’s enthousiast krijgen voor een vernieuwing? Weerstand is energie. Gebruik dat! Hoe kun je als schoolleider het team meekrijgen naar een stip op de horizon, terwijl je zelf ook zoekende bent? Deel je droom! Op de eerste bijeenkomst in de debatreeks ‘Samen leiding geven aan schoolontwikkeling’ in De Balie in Amsterdam wisselen schoolleiders en leerkrachten ervaringen, oplossingen en aandachtspunten rond de aanpak van onderwijsvernieuwing uit.
We willen concreet maken wat er nodig is voor een lerende organisatie,” zegt programmamaker Onderwijs bij De Balie Rik Seveke bij de opening van het eerste debat. De debatreeks ‘Samen leiding geven aan schoolontwikkeling’ is een initiatief van het expertisecentrum voor het primair onderwijs Arbeidsmarktplatform PO, Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs Voion en debatcentrum De Balie in Amsterdam. Het gezamenlijke doel is om een bijdrage te leveren aan een structurele onderwijsdialoog. Ruim vijftig schoolleiders en leerkrachten en enkele bestuurders zijn
afgekomen op het eerste debat in deze reeks.

Lees het hele artikel Samen leiding geven aan schoolontwikkeling