‘Scholen, neem het voortouw’.

S_ella kalsbeek Geplaatst op 19 maart 2013
School en thuis zijn twee belangrijke omgevingen voor een kind. Als een kind moeilijkheden heeft, merk je dat meestal op beide plekken en is er dus op beide plekken hulp nodig. In Kader Primair, maart 2013    Daarom moeten onderwijs en jeugdzorg veel meer integreren, vindt oud-politicus Ella Kalsbeek, nu bestuursvoorzitter van Altra, instelling voor jeugd, opvoedhulp en (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam.Passend onderwijs wordt in 2014 ingevoerd, de transitie van jeugdzorg naar de gemeenten volgt een jaar later. Volgens Ella Kalsbeek bieden deze stelselwijzigingen volop kansen om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg
opnieuw en beter in te richten. “Bij Passend onderwijs en bij jeugdzorg gaat het vaak om dezelfde kinderen, namelijk kinderen die thuis of op school problemen hebben. Als het thuis niet goed gaat – als de ouders arm zijn, verslaafd of een psychiatrische aandoening hebben – dan gaat het ook niet goed op school. Als een kind een gedragsstoornis heeft,heeft het die ook thuis. Daarom moeten school en jeugdzorg de handen ineen slaan. Het heeft veel voordelen als de school daarin het voortouw neemt. Bijvoorbeeld: kinderen met een autistische stoornis of adhd hebben veel structuur nodig. Het kan moeilijk zijn voor ouders om een kind met zo’n stoornis te begeleiden. Op een van onze locaties wordt systeemtherapie (een vorm van gezinstherapie) gegeven, verzorgd door de ggz. De ouders zijn gemotiveerd om te komen omdat we ze vragen ons te helpen, zodat het met Kevin of Mohammed beter gaat op school. Dat is een makkelijker ingang dan wanneer je zegt: jullie moeten in therapie. Het is ook makkelijker om de buurvrouw te vragen op de baby te passen omdat je op school ove je kind gaat praten, dan omdat je verwacht wordt bij jeugdzorg..[wpdm_file id=31]