Schooladvies weegt het zwaarst

Met de verplaatsing van de eindtoets van februari naar april krijgt het schooladvies meer gewicht in de  vergang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat dit advies betrouwbaar is, zodat de leerling op de juiste plek terechtkomt. Afspraken tussen primair en voortgezet onderwijs over de kwaliteit van het schooladvies voorkomen gesteggel. Lees meer in podium, nr 1, 2014