Schoolleider 2.0 worden met Lead & Learn PO

Een school voor voortgezet speciaal onderwijs die deel uitmaakt van een justitiële inrichting is voor een schoolleider met onderwijskundige ambities een uitdaging. Daarom neemt Angela Franken, locatiedirecteur van het Kompas College, deel aan de inspiratiesessies Lead & Learn PO. “Door je positie ben je soms eenzaam in het team. Ik wil graag met andere schoolleiders sparren over schoolontwikkeling.”

“Het Kompas College is best een ingewikkelde school, in allerlei opzichten”, zegt Angela Franken. Zij is schoolleider van VSO-school Kompas College. Alle leerlingen van deze school verblijven in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt. Deze jongeren – van 15 tot 25 jaar – zijn strafrechtelijk veroordeeld of in afwachting van een opgelegde maatregel. “Wat het bijvoorbeeld ingewikkeld maakt, is dat ik zowel met de ambities en de visie van het schoolbestuur Aloysius te maken heb, als met de verwachtingen en eisen van justitie en de beperkingen die gepaard gaan met een gesloten setting.”

Drijfveren
Anderhalf jaar is Franken nu schoolleider van deze school. Zij wil bereiken dat de school werkelijk een school wordt, met schoolse doelen. Het is belangrijk om het team hiervoor te motiveren. “Een aantal docenten werkt al langer bij Het Kompas. Destijds werden de doelen anders gesteld, minder op opbrengsten gericht. Mijn ambities liggen juist op het vlak van ontwikkeling, ik wil dat de leerlingen iets leren. Om het team te motiveren, ga ik op zoek naar hun drijfveren, de intrinsieke motivatie die maakt dat ze met deze moeilijk groep willen werken. Ik word daarbij geconfronteerd met mijn eigen automatismen. Ik denk snel: zo deed ik het op mijn vorige school, zo werkt het hier ook. Maar werken in een masculiene werkomgeving als justitie betekent dat je met een andere dynamiek te maken krijgt. Dit is een zoektocht.”

Wat verwacht je van Lead & Learn PO?
“Tijdens mijn deelname aan Lead & Learn PO verwacht ik schoolleiders tegen te komen, met wie ik van gedachten kan wisselen over zaken als schoolontwikkeling en communicatie met teamleden. In een sociale context leer je meer dan als je in je eentje reflecteert. Ik wil een schoolleider 2.0 worden en van Het Kompas College een school maken waar er continu scherp naar de onderwijskwaliteit wordt gekeken om zo alle leerlingen altijd het beste onderwijs te kunnen geven.”

Lees meer over Lead & Learn