Schotten weg tussen de sectoren voor betere aansluiting

Versoepel de overgangen tussen de onderwijssoorten en laat het onderwijs beter aansluiten bij de talenten en de ontwikkeling van de individuele leerling en student. Die boodschap geven de deelnemers aan de conferentie ‘Elk talent telt’ mee aan de Stichting van het Onderwijs.

De werkconferentie over een doorlopende lijn van talentontwikkeling die de Stichting van het Onderwijs op 25 mei in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger organiseert, heeft tot doel om bij alle sectoren en lagen van het onderwijsveld te rade te gaan over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat leerlingen en studenten hun talenten volop kunnen ontwikkelen? En wat is daarvoor nodig binnen het onderwijssysteem? Ongeveer 250 deelnemers – leerkrachten, leerlingen en studenten, ouders, schoolleiders, bestuurders, voorzitters en medewerkers van onderwijsorganisaties en andere betrokkenen discussieerden mee over deze vragen.

Minister Bussemaker
In haar speech geeft Minister Bussemaker van Onderwijs aan hoe belangrijk het is dat leerlingen en studenten voldoende doorstroommogelijkheden krijgen in het onderwijs. Zij haalt hierin onder meer het rapport ‘Netherlands 2016 – Foundations for the Future’ aan, dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op dezelfde dag presenteert. Hieruit blijkt dat het Nederlandse onderwijsstelsel goed functioneert, al zijn er op onderdelen verbeteringen mogelijk. Een punt van zorg is de ‘vroegselectie’. Op twaalfjarige leeftijd ‘kiezen’ leerlingen voor de beroepsstroom vmbo-mbo en eventueel hbo, of voor een algemeen vormende route die leidt tot hbo of universiteit. Deze keuze is bepalend voor hun verdere onderwijs- en levensloop. Vooral leerlingen uit gezinnen met laag opgeleide ouders komen door deze vroegselectie vaker op een lager schooltype terecht dan ze hadden aangekund. “Overstappen moet daarom makkelijker worden”, zegt Bussemaker. Ook voelt zij wel voor meer maatwerk.

“Maar wat betekent dat voor de toegang tot het vervolgonderwijs? Daar moeten we goed naar kijken.” Om selectie uit te stellen, pleit Eerste Kamerlid voor D66 en universitair hoogleraar Alexander Rinnooy Kan in zijn interactieve college voor een middenschool voor twaalf- tot vijftienjarigen. Op dat idee reageren de deelnemers zeer verdeeld: de helft van de zaal is vóór, de andere helft tegen. Meer maatwerk in het onderwijs kan op meer voorstanders rekenen en dat zou, volgens de deelnemers, kunnen worden ingericht volgens het ‘Lundia-model’ dat onderwijsprofessor Sietske Waslander presenteert. In dit model kunnen leerlingen en studenten kiezen uit verschillende modules uit verschillende onderwijssoorten en van verschillende niveaus. Dit pakket zou dan een diploma kunnen opleveren. In dit model zouden de schotten, die nu een goede aansluiting tussen de verschillende onderwijsinstellingen verhinderen, kunnen worden geslecht.

Helen Adriani, voorzitter Stichting van het Onderwijs, Helen Adrianiconstateert dat er werk aan de winkel is voor het onderwijs en voor de Stichting. “Binnen alle sectoren is ‘talentontwikkeling’ een belangrijk thema. Het belang van deze middag is, dat de onderwijssectoren over de scheidslijnen heen met elkaar over dit onderwerp hebben gepraat. Het is lastig om alle sectoren op één lijn te krijgen, maar als ons dat lukt, is er veel kans dat de politiek ons volgt. Als Stichting van het Onderwijs pakken we deze handschoen graag op.”

Binnenkort staat het uitgebreide verslag online.

 

Schotten weg tussen de sectoren voor betere aansluiting