Startbijeenkomst Steunpunt Opleidingsscholen po en vo

De programmagids van de Startbijeenkomst Steunpunt Opleidingsscholen staat online! Steunpunt Opleidingsscholen is een initiatief van PO-Raad en VO-Raad en  ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlinge samenwerking en  kennisuitwisseling. Tijdens een Startbijeenkomst op 10 juni 2014 vindt de lancering van het Steunpunt plaats. In workshops gaan onderwijsprofessionals, opleiders, schoolleiders en andere betrokkenen met elkaar  in gesprek over de belangrijkste speerpunten van het Steunpunt.
Meer informatie over de startbijeenkomst www.deelnameregistratie.nl/upload/brochure319.pdf