‘Die zak geld maakt het gesprek wel makkelijker’. Sterk techniekonderwijs in de regio

De overheid trekt flinke bedragen uit om het techniekonderwijs in de regio’s een stevige impuls te geven. In reactie hierop zijn vmbo-scholen aan de slag gegaan met het ontwikkelen van projecten. In Gelderland zijn innovatieve plannen voor de regio’s De Liemers en Arnhem en
omstreken ontworpen; in Zeeland werkt de hele provincie aan versterking van het techniekonderwijs.

Lees het hele artikel in VO-Magazine juli 2019