TechniekMavo

TechniekMavo is een onderwijsprogramma voor bèta- en techniekonderwijs voor de Theoretische Leerweg van het vmbo. Het programma is een initiatief van BDF Advies en Technocentrum Twente en wordt verder ontwikkeld in samenwerking met docenten van scholen, trainers en medewerkers van bedrijven.

Er is grote vraag naar goed opgeleide technici. Het programma TechniekMavo richt zich op vmbo-T-leerlingen die praktisch zijn ingesteld. Zij kunnen via het mbo en het hbo – waar de TechniekMavo op voorbereidt – uitgroeien tot innovatieve en creatieve technici. Echte opdrachten uit het bedrijfsleven vormen de basis voor het leren en voor oriëntatie op verschillende sectoren. Leerlingen worden uitgedaagd hun verbeeldingskracht in te zetten om nieuwe oplossingen te vinden voor realistische problemen. Dit vergroot hun motivatie en leidt tot verrassende resultaten.

Het programma sluit aan bij intersectorale examenprogramma’s Technologie & Dienstverlening, Technologie & Commercie, de ICT-route en Technologie Gemengde Leerweg. Op het niveau van de Kader- en Beroepsgerichte Leerweg sluit het programma aan bij Techniek Breed.

http://techniekmavo.nl/