Vensters PO vanaf komend najaar (deels) online

Besturen en scholen in het primair onderwijs vindenhet belangrijk om transparant te zijn over hun onderwijs. Daarom startte de PO-Raad samen met besturen en scholen een jaar geleden met het project Vensters PO. Dit najaar worden de eerste gegevens gepubliceerd. ‘Een landelijk, uniform instrument zoals dit biedt veel mogelijkheden.’

‘Natuurlijk is het belangrijk om te verantwoorden. Onderwijs wordt betaald uit algemene middelen,’ zegt Roy Bleeser, directeur van De Bolster in Nuth, een van de pilotscholen. ‘Het is handig dat je met Vensters PO alle gegevens bij elkaar hebt en dat de cijfers op dezelfde manier tot stand gekomen zijn. In je toelichting kun je laten zien hoe bepaalde keuzes gevolgen hebben voor de resultaten.’ Vensters PO is een instrument waarmee scholen hun gegevens en resultaten verzamelen en openbaar maken. De doelstelling hiervan is tweeledig. Allereerst kan de school de gegevens gebruiken voor de eigen strategie en beleidsdoeleinden. Maar de gegevens dienen ook als basis voor een dialoog met de buitenwereld – zoals ouders, andere scholen, (sport)verenigingen, leden van….[wpdm_file id=36]