Visie, gestold in een gebouw

Mytylschool Gabriël, onderdeel van KinderExpertiseCentrum Atlent, is de winnaar van de scholenbouwprijs 2013. ‘Een zeer geslaagde symbiose tussen architectuur en onderwijskundige visie’, aldus de jury. Integratie en samenwerking zijn de sleutelwoorden. In Het Fundament, april 2014
Onderwijs en zorg bieden op een manier die zo goed mogelijk past bij je visie: dat lukt het beste in een gebouw dat daarbij nauw aansluit. In ’s-Hertogenbosch kwam zo’n gebouw tot stand dankzij de samenwerking tussen de verschillende gebruikers, de gemeente, de architect en de bouwer. KinderExpertiseCentrum Atlent biedt integrale zorg en onderwijs aan kinderen met een beperking van nul tot twintig jaar. Mytylschool Gabriël maakt hier onderdeel van uit. ‘We willen de leerlingen maximaal perspectief bieden door middel van zelfsturing en participatie,’ zegt Willem de Jong, directeur en bestuurder van Gabriël. ‘Dat doen we door samen een geïntegreerde aanpak te bieden. Onderwijs, zorg, revalidatie, therapie en buitenschoolse opvang zijn niet allemaal aparte blokjes, maar vormen één pakket. We willen kinderen leren volwaardig te  participeren in de maatschappij. Dat bereiken we door ontschotting. Wij halen de muurtjes weg die, vaak onbedoeld, oprijzen tussen de activiteiten van leerkrachten, revalidatie-artsen, agogen en andere hulpverleners.’

Ruimtes
Zo min mogelijk muurtjes: dat geldt ook letterlijk voor het witte gebouw met twee verdiepingen van KinderExpertiseCentrum Atlent. Er zijn brede gangen en overal doorkijkjes. De gevel heeft veel grote ramen. Ook binnen is er veel glas. Kinderen worden gezien en kunnen zelf ook veel zien. De vier verschillende units, waar in vier leeftijdsgroepen onderwijs, therapie, zorg en opvang plaatsvindt, lopen in elkaar
over. De brede ruimtes tussen de verschillende kamers zijn gang, ontmoetingsruimte, behandelruimte, speel- en leerruimte. Er is een grote podiumtrap in de centrale aula en op de tweede verdieping is een sportzaal, waar ook anderen dan de Mytyl-leerlingen gebruik van maken. Wat er gebeurt in de ruimtes is voor iedereen zichtbaar.

Lees het hele artikel in Het Fundament, april 2014