Vmbo-techniekleerlingen helpen op basisschool

“Als school willen wij niet alleen de cognitieve kanten van een kind ontwikkelen, maar ook de nieuwsgierigheid en de creativiteit”, zegt Frans Larooi, directeur van openbare basisschool Het Palet in Krommenie. “Wetenschap en techniek zijn gebieden waarbij kinderen ontdekkend en onderzoekend kunnen leren.
We willen dat ze vragen durven stellen en uitgedaagd worden eigen oplossingen te vinden.”
Alle groepen van Het Palet krijgen iedere week een uur Wetenschap & Techniekles van de eigen leerkracht. Dat gebeurt in hun klaslokaal. Daarnaast krijgt iedere groep om de drie weken een les in het technieklokaal, van een in techniek geschoolde leerkracht. Deze leerkracht wordt daarin bijgestaan
door leerlingen van de basis- en kaderbegroepsgerichte leerweg in de sectortechniek van de openbare Triasvmbo in Zaandam. Lees meer in Kader Primair 3, november 2014