Volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting. De (on)mogelijkheden

Brochure over de aspecten die een rol spelen bij volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting. Aan de orde komen: de veranderende rol tussen bestuur en gemeente, overzicht van zaken die aandacht nodig hebben voor, tijdens en na het doordecentralisatieproces en de belangrijkste overwegingen om wel of niet tot doordecentralisatie te besluiten.

Lees meer: Volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting. De (on)mogelijkheden